Kommunikasjonsteamet – målrettede
tekster, bilder, video og design

JS Norge stiller med en prosjektleder som er ansvarlig for et profesjonelt kommunikasjonsteam, for hver brosjyre. Prosjektlederen er deres kontaktperson. Teamet har den ekspertisen og erfaringen som kreves for å skreddersy brosjyren til mottakerne. Teamet tar seg av alt arbeidet i designfasen.

Prosjektleder – er beslutningstakeren
og ansvarlig for at frister overholdes.
Prosjektlederen er deres eneste kontaktperson i designfasen.

Tekstforfatter – skriver alle tekstene til brosjyren
i henhold til mottakernes profiler.

Fotograf – tar profesjonelle bilder og lager snap-videoer.

Designer – sørger for at alle brosjyrens designelementer er rettet mot mottakerne. 

Digital designer – optimaliserer brosjyren til online-bruk med motion-design og ikoner.

Vi kan levere på 10 uker – oppgaven er vår