Kommunikasjonskompasset
– snakk mottakernes språk

Vi bruker JS Kommunikasjonskompass til å snakke mottakernes språk – en unik måte å fortelle historien din på.

Vi kan rette din brosjyre mot flere målgrupper samtidig. Ved å opprette mottakerprofil(er) for hvert tema i brosjyren, finner dette verktøyet den mest effektive måten å kommunisere til hver profil på med tekster, bilder, videoer og design.

Kommunikasjonskompasset – sikrer optimal kommunikasjon