JS Norge – spesialister på å
lage Interaktive Brosjyrer

Hos JS Norge er vi spesialister på å lage Interaktive Brosjyrer som er annonsefinansiert og spesielt rettet mot målgruppen.

JS historien – vi lager morgendagens Interaktive Brosjyre i dag

JS Norge er en del av det internasjonale mediekonsernet JS World Media. Vi er representert i 9 land med totalt 450 ansatte på verdensbasis.

 

Grunnlegger & styremedlem

Den selvlærte entreprenøren, Jens Stausholm, er grunnleggeren og styremedlem av JS World Media AS. I en alder av 20 år, oppfant han en ny idé rundt co-branding og skapte en blue ocean-bransje med en unik markedsposisjon og rask vekst. Etter 25 år er fokuset fortsatt på å optimalisere hver eneste lille detalj for å skape den beste mulige løsningen for våre kunder.

Jens ble født i 1973 i Aarhus, hvor han fortsatt bor i dag.

“Vi er pionerer
– vi har skapt en ny bransje”

Jens Stausholm, Grunnlegger & Styremedlem

JS verdiene – fra engasjement til fantastiske resultater

Vår evne til å levere fremragende resultater og skape et stabilt og lojalt firma, drives av og er avhengig av vår evne til å integrere våre verdier i forretningskulturen vår og måten vi driver forretning på. Våre verdier taler for seg selv: de karakteriserer JS, fordi de gjenspeiler vår forretningskultur. Våre verdier brukes i praksis i hele organisasjonen.

Verdier – kunder

Vi gir kundene våre merverdi og hjelper dem til å nå sitt fulle potensial. Vi lærer oss så mye vi kan om kundene slik at vi forstår hvilke behov de har, og vi tilbyr dem førsteklasses multimedialøsninger – målrettet kommunikasjon gjennom Interaktive Brosjyrer av høy kvalitet. Når våre kunders mottakere forstår og handler ut fra budskapet kundene sender ut får våre kunder suksess.

Verdier – mennesker

Vi verdsetter, utfordrer og belønner våre medarbeidere ut fra kompetanse og engasjement. Vi behandler hverandre med respekt og verdighet, og vi forventer at hver enkelt tar personlig ansvar og yter sitt aller beste. Vi verdsetter stabilitet og lojalitet og etterlever de enkle JS-utsagnene «vi gjør som vi sier» og «det viktigste først». Vårt perfeksjonerte konsept og verdikjeden vår er bygget på positive, proaktive og disiplinerte mennesker og deres kompetanse. Vi er med andre ord avhengige av hverandre for å skape egne resultater og stabilitet og for å lykkes som firma og enkeltpersoner.

Verdier – lederskap

Den største motivasjonsfaktoren for lederne hos JS, er å sørge for at våre medarbeidere lykkes. Ledere hos JS leder ved å gå foran som godt eksempel: i måten de leder sine team på i henhold til kompetansenivå, engasjement, personlighet og preferanser, i måten de jobber hardt på og skaper resultater, og i måten de tar personlig ansvar for sine team og egen positiv utvikling. Bare gjennom å verdsette, lære opp, utfordre og belønne våre medarbeidere vil vi kunne opprettholde vår «Winning Spirit».

Verdier – økonomi

Vi er et prestasjonsdrevet firma som har som mål å oppnå større suksess og utvide virksomheten, og vi har en sterk og bærekraftig økonomi. Vi har en rekke strategiske prioriteringer som vi følger for å nå vårt økonomiske mål og sørge for at JS lykkes i enda større grad. Sterke og bærekraftige økonomiske resultater gjør oss mer fleksible. Det legger grunnlag for sunn vekst på lang sikt og vil komme både våre kunder, firmaet og våre medarbeidere til gode. Våre økonomiske verdier påvirker våre avgjørelser når det gjelder investeringer, medarbeidere, strategier, teamarbeidet vårt og mange andre aspekter i den daglige driften.