Kommunikasjonsteamet – målrettede
tekster, bilder, video og design

Vi stiller med en prosjektleder som er ansvarlig for et profesjonelt kommunikasjonsteam for hver brosjyre.
Prosjektlederen er deres eneste kontaktperson. Teamet tar seg av alt arbeidet i designfasen og har den
kunnskapen, ekspertisen og erfaringen som kreves for å skreddersy brosjyren til mottakerne.

Vi kan levere på 10 uker – oppgaven er vår