Uttalelser fra våre medarbeidere

Se hva våre medarbeidere sier om å jobbe for JS

Prosjektkonsulent (PKS)

Hva gjør du?

Jeg er daglig i kontakt med beslutningstakere ved flere ulike selskaper i mange forskjellige bransjer. Før jeg tar kontakt med dem, analyserer og undersøker jeg bransjen og selskapet for å finne ut mest mulig om dem og hvordan og hvorfor en Interaktiv Brosjyre vil være til nytte for virksomheten deres, hvilke emner de bør ha med i brosjyren og hva de kan bruke den til. Deretter legger jeg en plan for å avtale et møte med beslutningstakeren. Det er fantastisk når jeg lykkes! B2B-kommunikasjon er både utfordrende og lærerikt, og jeg blir smartere for hver dag som går.

Hvorfor valgte du JS?

Å jobbe for JS er krevende, men morsomt. Da jeg først begynte fikk jeg god og profesjonell opplæring, og det gikk ikke lenge før jeg så resultatene av det. Jeg elsker konkurranseånden, og jeg vet at jeg har det som skal til for å nå målene mine og få suksess. Vi har et konkurransepreget miljø men mine kolleger er også mine venner – en fantastisk kombinasjon.

Flex-Key Account Manager (KAM)

Hva gjør du?

Jeg holder kundemøter med beslutningstakere i alle slags bransjer. På møtet legger jeg fram løsningen vår – den Interaktive Brosjyren – for kundene, og viser dem hvordan den kan brukes til å sende et spesialtilpasset budskap til deres mottakere. Før jeg ble KAM, jobbet jeg i en periode som PKS med gode resultater. Det er en forutsetning. Når jeg ikke deltar på møter, analyserer, undersøker og finner jeg nye selskaper og kontakter dem for å avtale et møte. Det er helt fantastisk å treffe så mange interessante mennesker og lære om så mange spennende virksomheter, og det føles fremdeles fantastisk å få den nødvendige underskriften og komme tilbake med en avtale.

Hvorfor valgte du JS?

Jeg har jobbet for JS i seks år nå. Flere av kollegene mine har også jobbet her i mange år. Hos JS har vi muligheten til å utvikle oss – enten vi ønsker å spesialisere oss eller sikter mot en lederstilling. Jeg tror det er kombinasjonen av en resultatorientert kultur og stor tillit og lojalitet som gjør JS så attraktiv. Jeg føler at jeg er en del av JS og at JS er blitt en del av meg.

Annonsekonsulent (AKS)

Hva gjør du?

Basert på individuelle planer for hver kunde, kontakter jeg virksomheter. Jeg gir dem råd om annonsering og tilbyr dem den beste annonseløsningen for deres selskap. Samtidig viser jeg dem hvordan konseptet vårt er til nytte for virksomheten. Jeg er dyktig på telefonsalg, og den følelsen jeg får jeg når lykkes – det kan ikke beskrives.

Hvorfor valgte du JS?

Da jeg kom til JS hadde jeg overhodet ingen salgserfaring, men nå ligger jeg øverst på den internasjonale rankinglisten med et høyt antall salg, og jeg genererer en omsetning på flere millioner i året. Det er JS’ fortjeneste, og det føles fantastisk! I tillegg har jeg fått nye venner og en lojal arbeidsgiver som gjør at jeg gleder meg til å gå på jobb hver morgen.

Annonsedesigner (ADD)

Hva gjør du?

Jeg designer annonser for den Interaktive Brosjyren, ofte basert på annonsørens eget annonsemateriale. Jeg sørger for at annonsøren godkjenner annonsen og at riktig annonse leveres til designeren til rett tid. Hvis jeg har mer arbeid enn jeg klarer å håndtere på egen hånd, henter jeg inn hjelp fra eksterne frilansere. Det er morsomt å designe annonser for så mange forskjellige selskaper, og de stramme tidsfristene appellerer til min produktive side.

Hvorfor valgte du JS?

Jeg er relativt alene om denne jobben, men jeg føler meg aldri ensom i firmaet. JS-atmosfæren er helt spesiell. Jeg har aldri før jobbet i et firma hvor konkurranseånden er så sterk, men hvor ledelsen og kollegene dine likevel er rede til å legge ned ekstra arbeid for å hjelpe deg til å lykkes.

Prosjektleder (PL)

Hva gjør du?

Jeg leder design- og tekstforfattingsprosessene for den Interaktive Brosjyren. Jeg guider kundene gjennom prosessen og gir dem råd om valg av tema for tekst, bilder og design, helt fram til den endelige design er klar til godkjenning. Jeg har tett kontakt med kundene og får unik innsikt i selskapet og kulturen deres. Det er spennende å få hjelpe kundene til å skille seg ut med en god Interaktiv Brosjyre.

Hvorfor valgte du JS?

Produktet er helt topp, og kommunikasjonsverktøyene vi har til rådighet for å skape et produkt hvor kunden står i fokus, er helt fantastiske. Verktøyene gir oss en perfekt kombinasjon av struktur og kreativitet når vi utarbeider en Interaktiv Brosjyre for kunden. Dessuten har vi en kjempebra atmosfære innad i teamet og på kontoret. Jeg føler meg hjemme hos JS.