JS Training

Vi investerer i våre kolleger ved å tilby opplæring av høy kvalitet.
Det gjør dem i stand til å nå sitt fulle profesjonelle og personlige potensial og lykkes i livet.
JS Training er en av grunnene til at vi har suksess!

Lokale opplæringsteam

Når du begynner å jobbe med salg hos JS Norge, vil du først få opplæring som sørger for at du raskt blir kjent med JS-konseptet og at prestasjonen din utvikles så raskt som mulig i positiv retning. I noen avdelinger deltar du i opplæringsteam og får en personlig «buddy-veileder». I andre avdelinger finner opplæringen sted i små grupper. Hvis du begynner å jobbe i kommunikasjonsteamet vårt, vil du få opplæring av vårt kompetente, internasjonale opplæringsteam, som også vil gi deg trening og oppfølging på dine resultater.

Etter hvert som du blir tryggere på rollen og lykkes, blir du en del av JS’ høytytende ekspertteam.

Opplæring i lederskap

Lederskap må i likhet med andre egenskaper, læres og videreutvikles. Nøye utvalgte og svært dyktige, lokale Leadership Trainers sørger for kontinuerlig opplæring i ledelse ved alle våre kontorer.

Kompetanse og prestasjon

Vi jobber med å styrke vårt renommé som arbeidsgiver og å gjøre JS Norge til en attraktiv arbeidsgiver slik at vi tiltrekker oss og klarer å holde på dyktige medarbeidere. Dette omfatter blant annet belønningsprogrammer som er sterkt knyttet til prestasjon. I tillegg legger vi godt til rette for faglig utvikling.

Forretningsspesialist

En dyktig forretningsspesialist hos JS Norge motiveres av å finne best mulig løsning for kunden, jobber målrettet for å bli en ekspert og oppnå best mulige resultater, og liker å utveksle kunnskap med sine kolleger.

Forretningsleder

En dyktig forretningsleder motiveres av å fokusere på sine kolleger og har et genuint ønske om å utvikle dem og få dem til å yte sitt beste.

Karriereutvikling