Cases
 

Vi vil ha fornøyde kunder

- cases og referanser

BIR

BIR AS

Jeg har samarbeidet med JS Norge to ganger og vært svært fornøyd med prosjektstyringen i forbindelse med produksjon av brosjyrer. JS Norge holder en god hånd rundt prosjekter og sørger for en fin fremdrift. Alle tidsfrister har blitt overholdt. Tilbakemeldingene underveis har også vært gode. Tekstforfatterne og fotografer som har vært med på å utforme brosjyren har vært høyst kompetente. Det har gitt oss en god kvalitet på sluttproduktet. Oppsummert vil jeg si at samarbeidet har vært punktlig, kreativt og godt.

Tina Skudal
Informasjonskonsulent
BIR AS

 

Burger king

Burger King / King Food AS

Jeg kan trygt anbefale JS Norge som samarbeidspartner for utvikling av brosjyrer. Konseptet er godt, prosessen ble drevet og sluttført av JS Norges medarbeidere på en profesjonell måte og sluttresultatet er meget tilfredsstillende.

Sven Hars
Markedsdirektør
Burger King / King Food AS

 

Hahre

Albert Kr. Hæhre AS

Albert Kr. Hæhre AS har ved flere anledninger benyttet seg av JS Norge sine tjenester for å utarbeide presentasjonsbrosjyrer for det som nå etter hvert kalles Hæhregruppen. JS Norge har utmerket seg ved en profesjonell og god gjennomføring av prosjektene. Det overordnede kon­septet til JS Norge, sammen med kompetente og, ikke minst, hyggelige medarbeidere, inkludert fotografer, tekstforfattere og andre har gjort det lett for oss å velge JS Norge som vår leverandør av brosjyremateriell.

Gudmund Roen
Kontraktsleder
Albert Kr. Hæhre AS